Vestel ve Arçelik'e Rekabetin İhlali Soruşturması!

Vestel ve Arçelik'e Rekabetin İhlali Soruşturması!

Kamu Aydınlatma Platformu'nda Rekabet Kurulu'nun Vestel ve Arçelik hakkında soruşturma başlattığı duyuruldu. Soruşturmanın gerekçesi ise Rekabet'in Korunması hakkındaki kanun maddelerinin ihlali olarak gösterildi.

4054 Sayılı Kanunu'nun Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar olarak da bilinen 4. Maddesi'nde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." hükmü yer alıyor. 

Vestel ve Arçelik'in kanun maddesinin detayında sıralanan hallerden hangisini ihlal ettiğinin soruşturulacağı net bir şekilde belirtilmedi. 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS