Baz İstasyonları Şehrin Dışına Taşınabilir mi?

Baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün mü?
Baz İstasyonları Şehrin Dışına Taşınabilir mi?

Cep telefonu haberleşmesinin sürekli olarak yaygınlaşması vatandaşların baz istasyonlarına bakışını değiştirmiyor. Evlerinin etrafında kurulan baz istasyonlarından rahatsız olan vatandaşlar soluğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) alıyor. Baz istasyonlarının sık kurulması sağlığa zararlı mı? Hemen hemen her köşe başına kurulan baz istasyonlarının şehirlerin dışına kurulması mümkün mü? Radyo vericilerinin kilometrelerce uzağa sinyal gönderebildiği bir dönemde baz istasyonları neden şehir merkezlerine kuruluyor? Soruların cevapları dosya haberimizde.

Baz istasyonları hücre adı verilen kapsama bölgelerine hizmet vermektedirler ve her bir baz istasyonu ancak belli sayıda aboneye hizmet verebilir. Bunun sebebi bir baz istasyonu başına düşen taşıyıcı frekans sayısının sınırlı olması. Dolayısıyla baz istasyonlarına bağlanan kişi sayısı doyuma ulaştığında baz istasyonu yeni görüşme taleplerine cevap verememekte ve çağrılar daha başlatılamadan sona etmektedir. Bu sebeple baz istasyonlarının yeteri kadar kişiye hizmet verebilmesi için kullanıcı sayısının çok yüksek olduğu şehir merkezi ve alış veriş merkezi gibi yerlerde daha çok baz istasyonu kurularak hücre sayısı ve dolayısıyla kapsama alanı artırılmaktadır. 

İnternetin sürekli yaygınlaşması ve abone sayılarının artması sebebiyle mobil işletmeciler daha küçük kapsama alanına sahip hücreler kurarak artan ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmaktadır. Bu durumda baz istasyonlarının da çıkış güçleri düştüğünden hem baz istasyonları birbirlerinin sahasını bozmadan yayın yapabilmekte hem de sunulan hizmetin kalitesi artırılmaktadır. 

Baz İstasyonları Neden Şehirlerin Dışına Kurulmuyor?

Radyo ve televizyon vericilerinde olduğu gibi baz istasyonlarının neden kilometrelerce uzağa ya da daha basit bir tabirle şehirlerin dışına kurulması mümkün değil mi? Aslında bu ilk bakışta mümkün gibi görünse de cep telefonu iletişiminin çift yönlü bir haberleşme teknolojisi olması sebebiyle teknik olarak imkansız. Zira radyo ve televizyon vericilerinden çıkan sinyaller evlerde bulunan tek yönlü alıcı sistemler olarak da tanımlanan radyo ve televizyonlarla işlenirler ancak bu cihazların verici kuleye doğru bir sinyal göndermesine gerek bulunmamaktadır.

Baz istasyonları hücresel sistem mantığında ve hem alıcı hem de verici olarak çalıştığından şehirlerin dışına kurulması teknik olarak mümkün görünmüyor.

Baz istasyonları hücresel sistem mantığında ve hem alıcı hem de verici olarak çalıştığından şehirlerin dışına kurulması teknik olarak mümkün görünmüyor.

Baz istasyonlarında ise cep telefonu ile baz istasyonları arasında çift yönlü bir iletişim mevcuttur. Cep telefonları alıcı ve verici olarak çalıştığından baz istasyonlarına sürekli sinyal göndermekte ve gelen sinyalleri işlemektedirler. Bu sebeple baz istasyonlarının yeteri kadar yakınında olmayan cep telefonları ile yapılan iletişimde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Bununla birlikte  baz istasyonlarının şehir merkezlerine yakın noktalarda kurulmasının faydası da bulunmaktadır. Cep telefonları en yakın baz istasyonuna bağlantı yapabilmek için çıkış güçlerini ayarlayabilen cihazlardır. Kendilerinden uzak olan baz istasyonuna bağlanmak için daha yüksek çıkış gücünde çalışan telefonlar kullanıcısını daha fazla elektromanyetik alana maruz bırakırken bunun tam tersini söylemek de mümkün. Dolayısıyla baz istasyonlarının kullanıcılara yakın olması cep telefonlarının çıkış güçlerini azaltması anlamında olumlu bir durum olarak görülmektedir.

Baz İstasyonu Haritası

Türkiye'deki baz istasyonlarının hepsini harita üzerinde gösteren bir uygulama olup olmadığı merak konusu. Bununla ilgili olarak açık kaynaklardan derlenerek oluşturulan haritalar mevcut olsa da bunların doğruluğu ve güncelliği tartışma konusu, ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu baz istasyonu ölçüm değerlerinin e-devlet üzerinden paylaşılmasına dair bir hizmet sunuyor. Kişiler e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle e-devlet sistemi üzerinden adreslerine yakın olarak kurulan baz istasyonlarını görebilmekte ve bu istasyonların ölçüm değerlerini öğrenebilmekte. 

Baz istasyonlarının ortama yaydığı elektromanyetik alanın belli bir seviyeyi geçmemesi gerekiyor. BTK tarafından çıkarılan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği hücresel sistemlerin çalışabileceği limit değerleri düzenliyor. Bu düzenlemeye aykırı olarak kurulan baz istasyonları için düzenlenen güvenlik sertifikaları iptal ediliyor.

Baz İstasyonları Sağlığa Zararlı mı?

Baz istasyonları ile ilgili birçok kurum ve kuruluş araştırmalar yapıyor. Bunlardan dünya çapında en çok bilinenleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslar Arası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ya da kısa adıyla ICNIRP. Bu iki kuruluş da baz istasyonlarının belli çıkış güçlerini aşmaması kaydıyla insan ve çevre sağlığına zannedildiği gibi bir zararı olmadığı görüşünde.

Baz istasyonlarının insan sağlığına zararları konusunda araştırmalar mevcut.

Baz istasyonlarının insan sağlığına zararları konusunda araştırmalar mevcut.

Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalarla radyasyon terimi birbirine karıştırılıyor. Baz istasyonları da radyo ve televizyon vericileri gibi iyonlaştırıcı olmayan elektromaneytik dalga yaydığından zararsız kabul ediliyor. Bununla birlikte cep telefonu ile çok fazla konuşmanın vücut ısısında değişikliğe sebep olması ve maruziyet süresinin fazla olmasına bağlı olarak beyin hücrelerine zarar verebildiğine dair görüşler de mevcut.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS